11:34 03.11.2014 Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii (2003)

İSMAİL BAYRAK
İyi bir vatandaşlık sosyal sorunlara karşı harekete geçmektir.Mahmud Sami Ramazanoğlu Camiinin arsası İlimiz eşrafından Hacer YALAMA hanımefendi tarafından bağışlanmış, Külliye Yunusemre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği adıyla kurulmuştur.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Camiinin arsası İlimiz eşrafından Hacer YALAMA hanımefendi tarafından bağışlanmış, Külliye Yunusemre Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği adıyla kurulmuştur.

24.10.1994 tarihinde temeli atılmış ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle inşaat yürütülemediğinden 14.03.1996 tarihli genel kurulda derneğin feshine ve malvarlığının Eskişehir'de bulunan Eğitim Rehberlik Kültür Araştırma Merkezi kısa adı ile ERKAM VAKFI'na devrine, camiinin isminin ise Adana’da yaşamış olan Ramazanoğlu Beyliğinin son fertlerinden, Cumhuriyet dönemi ilk hukuk fakültesi mezunlarından olan ve hukukçuluğunun yanı sıra İslam Hukuku ve tasavvufta Sultanil Arifin Eş-Şeyh diye anılan Mahmud Sami Ramazanoğlu konulmasına karar verilmiştir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii 7,5 yıl gibi bir sürede bitirilmiş 06.10.2003 tarihinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftasında” resmen ibadete açılmıştır.

Osmanlı mimarisi özellikleri göz önünde bulundurularak yapılan caminin mimarı Mimar Çetin Apaydın, İnşaat ustası ise Rüstem Uçar'dır.

Caminin arsa alanı 2180 m2 olup 975 m2 alana oturtulmuş; Diyanet İşleri Başkanlığının genelgeleri doğrultusunda “Camiler sadece ibadet mekânı olmaktan çıkarılmalı, oturum alanlarına göre konferans ve sergi salonları, hanımlar için biçki dikiş kursları, kütüphane, sağlık kabini, aş evleri, şadırvan, gasilhane, çocuklar için de oyun ve park alanları olmalıdır” düşüncesi ile hareket edilmiş ve zemin katta bu hizmet alanları oluşturulmuştur. Bu alana arsanın bağışını yapan “Hacer Yalama Hanımefendi Kültür Salonu” ismi verilmiştir. Hizmet vakıf resmi senedi, Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan izinle yürütülmektedir.
 
İç mekân; merdivenler bej renginde Mut mermeri, yan duvarlar Mut traverten mermer ve kaplamadır. Ustası Konyalı Kazım Dündar'dır.

Giriş kapıları; sağ ve sol küçük kapılar tek kanatlı, orta kapı ise çift kanatlıdır. Kapı malzemesi meşe olup Kültür Bakanlığı'nca koruma altına alınmıştır. Sanat değeri olan Kündekâri stilde tutkal çivi vb. malzeme kullanılmadan yapılan küçük kapılar dikdörtgen, orta kapı ongen eşit parçalardan oluşan Esma'ül Husnâ sayısına denk bölünmeye müsait kavela ve zıvana geçmeli olarak Kündekâri Ustası Ahmet Yılçay tarafından yapılmıştır.

Mihrap minber kürsü ve müezzinlik mahfili Marmara mermeri kütük taşlı tek parçadan oluşan Osmanlı motifli oyma işlemelidir. Ustası İstanbullu Nihat Kartal'dır.

Avizeler Osmanlı modeli pirinç 5 katlı ve 3 m çaplıdır.

Cami; yerden yüksekliği 37 metre olan ana kubbe, dört yarım ay,  kenar küçük kuleler ve son cemaat yeri beş küçük kubbeden oluşmaktadır.
 
Camii dış mekânı Burdur traverten mermer kaplama, merdivenler ise Marmara mermerinden oluşmaktadır.

Cami engelli cemaat için yaptırılan engelli platformu ve asansörü olan Türkiye'nin ilk camisidir. Bay ve bayanlara özel 120 m2 lik alan içerisinde 36 kişinin aynı anda sıcak su ile abdest alabileceği şadırvanı mevcuttur. 63 metre uzunluğunda 180 basamaklı 3 şerefeden oluşan iki adet minaresi bulunmaktadır.
 
Yukarıda sayılan hizmet alanları ve estetik yapısıyla;
 
"Eskişehir’in mutena semtinde inşa eyledi
 
Vakt erişti kudretullah birden ihya eyledi
 
İçtima kıldı erenler Sami Sultan aşkına
 
Ma’bed ü dergâhı haktır dedi imza eyledi"

 
Kitabesiyle de şehrimizin seçkin camileri arasında yer almaktadır.