İSMAİL BAYRAK
İyi bir vatandaşlık sosyal sorunlara karşı harekete geçmektir.İskankuyu Köyü
İskankuyu Köyü
1892 yılında Bulgaristan’ın Tırnova ve Şumlu bölgelerinden gelen üç göçmen aile tarafından vadi içinde kurulmuştur.

Daha sonra başka ailelerin de gelip yerleşmeleri ile köy halini almıştır.

"Dirilti, Kızılkuyu, Kırmızıkuyu" adları ile anılan köy son olarak "İskânkuyu" adını almıştır.

Jeolojik yönden köyün bulunduğu alanlarda ve yakınlarında deniz fosillerine rastlanmaktadır.

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Arıcılığa müsaittir ancak, son senelerde bu iş ile meşgûl olan kimse yoktur.

Köyün doğu cephesinde 1960’lı yıllara kadar çok zengin üzüm bağları mevcuttu.

Ekonomik sebeplerle köylünün büyük çoğunluğunun göç etmesi neticesinde bu bağlar tamamen ortadan kalkmıştır.


Resim : Necdet Pek
Nine'min Evi (İskankuyu Köyü / Han /Eskişehir)

Köy çevresinde mermer yataklarına rastlanmaktadır.

Ancak, henüz açılıp işletilen yatak yoktur. Bunun dışında diğer madenler konusunda bir araştırma yapılmamıştır.

Tarihi kültür varlıklarına fazla rastlanmaz. Köy yakınlarındaki eski mezarlık kalıntısının kimlere ait olduğu henüz tespit edilmemiştir.

Tarih Kral Yolu’nu bir kolunun köyün yakınlarından geçtiği tahmin edilmektedir.

Bununla ilgili araştırma yapma fırsatı bulamadık.
Köyün elektriği, camisi, okulu, otomatik telefonu, kapalı devre içme suyu şebekesi vardır.

Köy nüfusu azaldığı için öğrenci sayısı da azalmıştır. Bu nedenle okul kapanmış, eğitim taşımalı olarak yapılmaktadır.

Kurtuluş Savaşında Yunan Ordusu köyün yakınlarında karargâh kurmuşlardır.

Daha sonra Türk Orduları için burası önemli karargâh yerlerinden biri olmuştur.