• Online 20 Kişi, B:6263, T:87963480

Arşivde Bulunan "30.382" Adet Bulmaca Cevaplarına Ulaşabilirsiniz..


Sözlükte Daha Hızlı Arayın
Ağırbaşlılık
Ağırlama
Ağırlık
Ağırlık kaldırma aracı
Ağırlık ölçerken kullanılan demir ağırlık
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş yasal model
Ağıt
Ağıt, içli şiir
Ağız
Ağız akıntısı, salya
Ağız armonikası
Ağız boşluğunu örten mukozanın akut ya da kronik iltihabı
Ağız İçinde Dil Gibi", "Selam Ateşleri", "Mahşer" gibi öykü kitaplarıyla tanınmış yazarımız
Ağız kavgası, çekişme
Ağız kenarında ve yüzde çıkan yaralar
Ağız kısmı yayvan bakır kap
Ağız kokusunu gidermek için çiğnenen baharatlı bir madde
Ağız mukozasında görülen ve "pamukçuk" da denilen yüzeysel yara
Ağız mukozasında oluşan yüzeysel yara
Ağız ve burun boşluğunun arka bölümü
Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
Ağız ve dil hareketlerinden yararlanarak, soluk borusuna arka arkaya küçük miktarda hava göndermek için başvurulan soluk alma
Ağız ve dişetleri mukozasının iltihaplanması
Ağız yangısı
Ağız yolu ile
Ağızda çiğnenip çıkarılan yemek
Ağızda eritilmek için yapılmış şekerli ilaç tableti
Ağızda güç eriyen bir şeker cinsi
Ağızdan ağıza söylenen parola
Ağızı lastikli bez torba
Ağızotu
Ağları keserek balıkçılara zarar veren bir çeşit çağanoz
Ağların alt ve üst kenarları
Ağların alt ve üst yakalarına geçirilen, keçi kılından yapılmış ip
Ağların sakata gelmesi ile yırtılan ağ gözlerinin iğne adı verilen tahta veya plastik bir araç ile onarılması
Ağlatma
Ağlı kepçe
Ağrı Dağı’na 18 km. uzaklıkta, kayak merkezi olan dağın adı
Ağrı Dağı’na tırmanan ilk Türk dağcımız
Ağrı Dağı’ndaki bir yayla
Ağrı Dağı’nın eski adı
Ağrı Dağı’nın Farsça adı
Ağrı ilinin eski adı
Ağrı kesici madde
Ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç
Ağrı kesimi
Ağrı, sancı
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine özgü bir tür köfte
Ağrılı uyaranları alğılama yeteneğinde bir azalma ile beliren duyu bozukluğu
Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş göz
Ağrıya karşı aşırı duyarlılık
Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombasını atan ABD uçağının adı
Ağustos ayı
Ağustos ayının ilk haftasına denk gelen yazın en sıcak günlerine verilen ad
Ağustoz gülü
Ağustoz ve eylül aylarında canlı kırmızı çiçekler açan, sarmaşık bir süs bitkisi
Ağustozböceği
Ağzı açık fıçı
Ağzı açık kulplu su kabı
Ağzı çember biçiminde, telden yapılma, torbaya benzer, büyük gözlü ağ
Ağzı dar dibi yuvarlak bakır bakraç
Ağzı dar testi
Ağzı geniş kulpsuz kap
Ağzı geniş, altı dar su kabı
Ağzı geniş, tek kulplu su kabı
Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı
Ağzı kapalı büyük kazan
Ağzı sıkı
Ağzı yuvarlak, açılır kapanır bıçak
Ağzımızdaki dişlerin bir bölümüne verilen ad
Ağzın alabileceği büyüklükte yiyecek parçası, lokma
Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir tür çörek
Ağzın içinde oluşan pamukçuk
Ağzın tavanı, damak
Ağzına kadar dolu
Ağzından balgam ile birlikte solunum yollarından gelen köpüklü pembe veya kırmızı renkte balgamlı kan
Ahali, sakinler
Ahbaplık, arkadaşlık, alışkanlık
Ahemeni krallarının saraylarında çok sayıda sütunla taşınan kare planlı taç salonu
Ahenk
Ahır
Ahır içinde danalara ayrılmış bölme
Ahır kapısı
Ahır penceresi
Ahır temizlemede kullanılan süpürge
Ahır ve kümeslerde gübre atmaya yarayan küçük pencere
Ahıra yandan eklenen kom
Ahırda danaların kapatıldığı yer
Ahırda dışkıların dışarı atıldığı delik
Ahırda gübre atılan delik
Ahırda hayvan yemliği
Ahırda hayvanlara ot ve samanın verildiği tahta bölme
Ahırda hayvanların bağlandığı yemlik
Ahırda iki hayvan arasına konan bölme sırığı
Ahırda ineğin otlarının konulduğu yer
Ahırda inekleri bağlamak için kullanılan kazığa geçen halka
Ahırda ineklerin yattığı tahta, döşeme
Ahırda ot ve samının konulduğu yer
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan delik, pencere
Ahırdaki hayvan yemliği
Ahırın içini bölmek için yapılmış tahta duvar
Ahırın içini bölmek için yapılmış tahta duvar, bölme
Ahırın üstene düşene ince tomruk
Ahırlarda iki hayvan yeri arasına bölmelik diye konulan kalın sırık
Ahırları süpürmeye yarayan süpürge
Ahırların orta yerinde çukur hayvan bokunun toplandığı kanal
Ahi Çelebi adıylada bilinen 15yy. Divan şairi
Ahi kuruluşlarına girenlerin törenle bellerine bağlanan kuşak
Ahi, aka, dost
Ahilerin sembolik peştamali
Ahilikte bir ögütle sonuçlanan hikaye
Ahize, alıcı, reseptör
Ahkamı sitte” adı verilen altı tür yazının ortaya çıkmasından önce kullanılan Arap yazısının genel adı
Ahlak dışı
Ahlak, karakter
Ahlakı araç değil amaç sayan doktrin, ahlakçılık doktrini
Ahlaki bir öğütle sonuçlanan hikaye
Ahlaklı
Ahlaklılık
Ahlaksız, pezevenk
Ahmak adam
Ahmak olmasına rağmen zeki ve işbilir görünmeye çalışan
Ahmak, budala
Ahmaklık, anlayışsızlık, bönlük, kalın kafalılık
Ahmet Cevdet'in 1894 yılında çıkardığı gazete
Ahmet Emin Yalman ve Mehmet Asım Us'un 1917 yılında kurduğu gazete
Ahmet Rasim 'in, çocukluk ve okul anılarını içeren yapıtı
Ahmet Raşit Öğütçü
Ahmet Rıfat’ın kurduğu, insanın bütün nefis baskılarından, geçici eğilimlerinden arınmasını amaçlayan bir Sünni sistemi
Ahşabın üzerindeki ufak pürüzleri yontarak giderip dümdüz bir hale getirmek için kullanılan kazıma aleti
Ahşap el mikseri
Ahşap evlerin içindeki tahta bölme
Ahşap fıçı
Ahşap kapı kilidi
Ahşap kapı tokmağı
Ahşap kepenk
Ahşap kiremit
Ahşap malzemede belirlenmiş desen ve çizimlere göre oyulmuş yuvalara gümüş, süs malzemeleri kakılıp uturtularak yapılan süsleme
Ahşap parçaları birleştirmek veya sıkıştırmak için kullanılan konik ahşap takoz
Ahşap su kabı
Ahşap su kanalı
Ahşap üzerine yapılan kısa çizgi yada işaret.
Ahşap ve çubuklarla yapılan ve pencerelere takılan siper
Ahşap ya da taşların birbirine bağlanmasında kullanılan iki ucu dirsekli kenet
Ahşap yapılarda ağaç iskeletin temel parçaları
Ahşap yapılarda kiriş olarak kullanılan kalın biçilmiş uzun tahta
Ahşap yapılardaki çıkmaların altına çaprazlamasına konan dikdörtgen kesitli destek
Ahşap yapıların dış kaplamalarında kullanılan çıralı tahta
Ahşap yonya levhası
Ahşap, mukavva yada deri üstüne uygulanabilen bir tür boyama tekniği ve bu teknikle süslenen eşyaya verilen genel ad
Ahşapta rastlanılan yuvarlak, koyuca renkte sert bölüm
Ahu, gazal
Ahududu
Ahududu soslu şeftalili,krem şantili dondurma
Aids testi
Aids virüsü
Aile
Aile fertleri
Aile halkı
Ailenin geçimini sağlayan
Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın herbiri
Ailesini dinlemeyen başına buyruk erkek çocuk
Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney
Ajanda
Ak gürgen ağacı
Ak kan
Ak karınca
Akaç
Akaçlama
Akaju
Akaltın
Akamış İranlılar'ın gümüş parası
Akan dam
Akan kanı durdurmak için kullanılan bir çeşit ıtırlı bitki
Akan yıldız
Akarca
Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü
Akarsu kenarındaki ağaçlık
Akarsu kenarlarında hayvanlara su içirilen yer
Akarsu krosu'' da denilen ve azgın ırmaklarda yapılan spor dalı
Akarsu yatağı
Akarsu, dere, çay
Akarsular tarafından derin yarılmış yüksek düzlüklere verilen ad
Akarsulardan oluşan küçük derecikler
Akarsuları inceleyen bilim dalı
Akarsuların türlü nedenlerle bıraktığı yatak
Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
Akarsuyun herhangi bir noktasından bir saniyede geçen su hacmi
Akasya ağacı
Akbaba
Akciğer
Akciğer dokusu içinde kanama olması
Akciğer dokusunun iltihabı
Akciğer ve göğüs duvarının iç yüzeyini örten kronik iltihap
Akciğer veya akciğerlerle ilgili
Akciğer zarı balonunun sönmesi hali
Akciğer zarı iltihabı
Akciğerlerde genişlemiş küçük kesecik
Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses
Akciğerleri ve göğüs kafesinin iç yüzeyini örten zar
Akçaağaç
Akçenin dörtte bir değerindeki para
Akdeniz Bölgesi'nde bir akarsu
Akdeniz bölgesinde bir yayla
Akdeniz Bölgesi'nde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki
Akdeniz Bölgesinde Toros dağlarının bir kolu
Akdeniz bölgesinde yaygın bir çiçek
Akdeniz bölgesinde yetişen dikenli bir bitki
Akdeniz Bölgesinde yetişen kokulu bir çalı türü
Akdeniz bölgesinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya  elde edilen bir bitki
Akdeniz bölgesinde yetişen, tüylü 1050 santimetre boyunda, kuvvetli kokusu olan bir bitki
Akdeniz Bölgesi'nde, Bolkar Dağları ile Aladağlar kütlesini birbirinden ayıran tektonik kökenli çukur alan
Akdeniz Bölgesi'nde, CennetCehennem obruklarının ve Narlıkuyu mağarasının da yer aldığı platonun adı
Akdeniz Bölgesinde, Toros sıradağlarının bir kolu
Akdeniz Bölgesinin batı kesiminde bir akarsu
Akdeniz civarlarında yaşayan yuvarlak, deliksiz ve sağlam kabuklu bir salyangoz çeşidi
Akdeniz çevresinde yaşayanlarda görülen kansızlık
Akdeniz çevresinde yetişen ve dalları sepet örmekte kullanılan bir ağaççık
Akdeniz çevresinde yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki
Akdeniz havzasında görülen çok kuru, çok sıcak bir rüzgâr
Akdeniz keçi ırkından, süt ve döl verimi yüksek yurdumuzda da yetiştirilen bir keçi ırkı
Akdeniz kıyılarında yaşayanlarda görülen kalıtsal bir kan hastalığı
Akdeniz kıyısında çipura balığına verilen ad
Akdeniz kökenli, yeşil yapraklı, koyu mor çiçekli, çalıya benzer kokulu bir bitki
Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan ateşli bir hastalık
Akdeniz ülkelerinde yaşayan Yahudilere verilen ad
Akdeniz ve Ege yörelerinde yetişen, tohumları çok zehirli bir ağaççık
Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen ve tohumlarından pastırma çemeni yapılan bitki
Akdeniz yöresinde dövülmüş nohut, et ve soğanla yapılan yemek
Akdeniz yöresinde görülen  çok sıcak rüzgar
Akdeniz yöresinde kendiliğinden yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki
Akdeniz yöresinde yetişen bir ağaççık
Akdeniz yöresinde yetişen ve çiçek tomurcukları turşu yapımında kullanılan bir bitkiye verilen ad
Akdeniz yöresinde yetişen ve dokumacılıkta kullanılan bir bitki
Akdeniz yöresinde yetişen ve köklerinden kırmızı boya elde edilen bir bitki
Akdeniz yöresinde yetiştirilen ve lezzetli kökleri sebze olarak kullanılan bir bitki
Akdeniz’de İtalya’ya ait bir ada
Akdeniz’in dördüncü büyük adası
Akdeniz'de balık avlayan kayıkların kıç tarafında dışarı süzülen sarık torbaları
Akdeniz'de bir ada devlet
Akdeniz'de Fransa'ya bağlı bir ada
Akdeniz'de İspanya'ya bağlı bir ada
Akdeniz'de, İspanya'ya ait takımada
Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlayan boğazın adı
Akdeniz'in batı kesiminde esen ılık, nemli ve sert rüzgâr
Akdeniz'in en büyük adası
Akdeniz'in, İtalya'nın batı kıyısıyla Korsika, Sardinya ve Sicilya adaları arasında uzanan kolu
Akdeniz'in, İtalya'nın Kuzey Batı kısımlarına doğru sokulan bölümü
Akıcı maddeleri ya da tozları çekip emmeye yarayan aygıt
Akıcı söz
1 |2 |[3] |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59 |60 |61 |62 |63 |64 |65 |66 |67 |68 |69 |70 |71 |72 |73 |74 |75 |76 |77 |78 |79 |80 |81 |82 |83 |84 |85 |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 |93 |94 |95 |96 |97 |98 |99 |100 |101 |102 |103 |104 |105 |106 |107 |108 |109 |110 |111 |112 |113 |114 |115 |116 |117 |118 |119 |120 |121 |122 |


Giriş

yada